Szkolenie członków Rady, Zarządu i Biura

przez Super User

W dniu 19 listopada 2016 roku w siedzibie LGR „Zalew Wiślany” w Braniewie odbyło się szkolenie dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Biura Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany”.

Szkolenie dotyczyło przepisów regulujących instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność LSR oraz Procedur dotyczących przeprowadzania naborów i oceny przez Radę wniosków o przyznawanie pomocy.