O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany

Obszar objęty działaniami Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” to teren czterech gmin województwa

Warmińsko - Mazurskiego należących do dwóch powiatów: braniewskiego i elbląskiego.

STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA ZALEW WIŚLANY

Więcej...

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
NA LATA 2016-2022

Więcej...

Zarząd LGR Zalew Wiślany

Paweł Kozioł - Prezes

Piotr Kasza - Wiceprezes

Renata Mrugała - Skarbnik

Więcej